miércoles, 31 de marzo de 2021

"Louredo", por don José Pérez Rodríguez

Louredo

El pueblo de Louredo, tal y como se conoce hoy, no existió así desde el principio.

En la Tesis Doctoral de D. Amable Veiga Arias, nos asegura que Louredo procede de un Castro Celta, localizado en el Monte "Chanduzal", más tarde romanizado, encima del barrio o lugar del pueblo que se conoce con el nombre de "Cabo de Louredo".

En la década de 1930, los mozos de Louredo hicieron un campo de futbol. Se llama Louredo por ser un bosque de loureiros. Más tarde se le llama Villa Laurarios. En el año 817 se le llamó Laureda, en el año 934 el Sr. Cruz Carril lo nombra con el de Laureto, y añade en el año 953 que el pueblo está “Sub castilo quod vomitan Lauretum”. Estas mismas denominaciones las hacen los Srs. Serrano y Sanz, Pardo Ferrin, Cruz Carril y López Ferreiro. El Pueblo de Louredo está en la encrucijada del Camino Real de Vigo a Castilla y el Camino del Norte de Portugal a Ribadavia; por éste pasaban los días de Feria de Ribadavia (los 10 y 25 de cada mes) cientos de vacas para vender en la Feria. 

El asfalto dejó enterrada una calzada romana en Ó Cadaval, queda otra que todavía se ve en un camino hoy en desuso Refoxón, que unía Louredo con Remuiño (Arnoia). En Louredo existió un Convento creado por San Rosendo en el año 922, donde vivió algunas temporadas San Rosendo, como queda reflejado en el Tumbo de Celanova folios 191 vuelto y 192.

Louredo es un Señorío Eclesiástico, desde el siglo XII por la Iglesia Compostelana. Es un Coto Redondo de la Jurisdicción Ordinaria del Monasterio Benedictino de Celanova.

Existe en Louredo una Inscultura, que según los estudiosos data de hace 70.000 años (Bouza Brey). Son unos rasgos en forma de “U”, por lo que tienen forma parecida a una herradura de asno o caballo, por lo que se dice que son los pasos del burro que transportaba  a la Virgen María. Otros dicen que si es la representación de un baile indicando la mano extendida con los dedos unidos, pero hay otra teoría que parece la más acertada que serian señales que se ponían en los límites de los pueblos. Tenemos en otro en un peñasco limitando el monte comunal de Refoxos y Louredo.

A Torralta, existió en Louredo en el lugar de A Escadiña, en el barrio de La Torre. El 17 de mayo de 1228 el rey Alfonso IX, firmó un Real Privilegio del Castillo de Louredo a favor del Sr. Obispo de Ourense, materializando la donación en la escritura, lo que su abuelo había donado de palabra al Obispado de Ourense. Se firmó la donación pasando unos días de descanso en el Castro de Veiga, hoy es la Iglesia de Castrelo de Miño. Fue derruida en parte en la guerra de los Irmandiños, pero en 1915 se acabó de destruir unos cuantos metros que tenia de altura, para construir el patio de una casa cercana. Personalmente creo que las casas que hay alrededor de donde estaba la torre fueron edificadas con la piedra de esta.

No tengo noticias, ni sé el motivo porque esta Torre pasó  a los Pugas, pero se sabe que en ella fue la creación de los vínculos de los Pugas, por Pedro Vázquez de Puga y doña Guiomar Lorenzo de Temes (año 1414) (Boletín Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, Tomo I, pagina 304).

Todos los terrenos y lugares de todo este Municipio pertenecían desde el Siglo X a la Jurisdicción del Convento Benedictino de San Rosendo de Celanova, mas tarde fueron posesiones y Feudo de los Sarmientos, de los Pugas, del Conde de Maceda y desde el 5 de Noviembre del año 1752 pertenecían a la Jurisdicción de Milmanda, cuya jefatura era el Marques de Malpica. Todos estos nombres parece que son feudos diferentes pero no lo son, las razones matrimoniales y de parentesco es la que hace cambiar la denominación.

En este pueblo de Louredo hay un pazo construido por D. Pedro Álvarez de Puga, patrono y sr. De Louredo, Poulo y Merens. De Louredo llevaba 50 ferrados de centeno todos los años. Murió en 1630 y dejó para esta Iglesia (la vieja Capilla) un Cáliz de plata. Está enterrado en la Iglesia Conventual de Santo Domingo de Ribadavia, entrando la puerta principal a mano izquierda.

En el barrio de La Torre al lado del camino hay un crucero que data del siglo XVII.

Los lugares o barrios y nombres de grupos de casas son:

A Tella, A Canliña, O Baceliño, A Encrucillada, O Cazapedo, A Crespa, Touza, O Outeiro, A Laxa, O Regueiro, A Capilla, Louredo do Cabo,O Outeriño, Os Veciños, As Pilas, O Pazo, O Campo, A escadiña, A Torre.

José Pérez Rodríguez. En Louredo febrero de 2008.

GRACIÑAS, José Manuel (fillo de don Pepe), por este escrito e polas fotos do orixinal.

PREGÓN DE SEMANA SANTA 2014 en Ourense

PREGÓN DE SEMANA SANTA 2014

Que se pronunciou en Santa Eufemia do centro. 15 de abril de 2014. Ourense.

1. Benqueridos fillos e irmáns, permitide que non alongue o saúdo e que este, tan pequecho, chegue a todos. Non é cousa de saber hoxe que autoridades ou xente importante está entre nós senón sabernos todos protagonistas deste momento e sabernos inmersos nun ambiente no cal non hai primeiro nin último. Sentídevos saudados e importantes todos, vós que viñestes facerlle unha visita a Cristo neste lugar sagrado para encontrarvos con El na palabra e na música. Atentos, pois, non vos despistedes, que non decaia esa atención e ganas de rozar a Eternidade, de quedar atrapados polas notas harmónicas de composicións relixiosas, de mirar cara a cara no silencio os ollos do Amigo inmortal, de vibrar ó tempo que o aire se nos volve transporte cara a Inmensidade e o Profundo,... Atentos, atentos, sen perder esta ocasión única neste tempo único. 

2. Rodeados como estamos de historia, sintámonos parte dela, saibámonos respiro destas pedras e altares que reflexan unha Beleza viva e eterna. Sintámonos historia viva e presente destas rúas, prazas e templos que continuamente se nos presentan como camiño cara unha cidade eterna e inmortal. Que o cotiá non afogue esta verdade: estamos de paso. Pero non para pasar de todo senón para camiñar firmes cara a meta. Estamos de paso non coma quen fuxe e anhela un refuxio senón coma quen é bendecido cunha vida en marcha. Estamos de paso, ás veces correndo, ás veces indo despaciño, ás veces axudados pero sempre de paso. E os camiños cercanos e os templos son, daquela, pedra que nos fala e nos leva, que nos permite atravesar unha cidade e atoparnos.

Rodeados de historia, coñecemos as rúas de pedra e nomes de tempos pasados. Rodeados de historia podemos apoiarnos nela para camiñar mellor, saber de onde viñemos para poder decidir mellor a onde ir; podemos collela da man para que nos conte as súas lendas e acontecementos, podemos sentila mestra; e acubillándonos ó seu calor, calor de auga viva, poderemos descansar do traballo de cada día ou dos pesares por non ter ese traballo que nos dignifica e que tanto agora se degrada.

Os templos, desa mesma pedra que as rúas, son como antorchas firmes que custodian a luz da fe. Casas de Deus que ancoradas na mesma terra da cidade secular se tornan voo directo ó Ceo, elevación de preces e sentimentos, megafonía da divina voz e amplificadores da petición humana. Son os templos que nos rodean moitos: estas paredes de santa Eufemia, a cercana Catedral, sé do Bispo, nai de tódalas outras igrexas, santo Domingo, santa María Nai, a Santísima Trinidade, as capelas da casa sacerdotal,... E segundo ampliemos o radio de paso e recordo moitos outros aparecerán. Son estas casa de paz, remanso dun tempo que non se mide con reloxo e promesa dunha calma e paz maiores. Son eses espacios museo de tempos pasados e recordos dunha fe que sigue viva, durmida moitas veces ou avellentada pero viva. Son columna de lume que nos marca un destino feliz nas horas de zozobra e tempestade, son faro onde atopar guía na Palabra dese Deus ó que podemos chamar Pai, son alumiño dun Amor que segue esperándonos, son ventá aberta a un Ceo que xa vive entre nós. Pero son tamén nube de frescor e descanso, penumbra que sabe de segredos, espacio silente onde atopar as mellores palabras e as máis importantes. Son estas igrexas, quizás tan cotiás que apenas nos fixamos nelas, son estas igrexas ámbito de encontro e espacio de crecemento que están ó noso servicio e de nós esperan unha visita, un apoio, un rato da nosa vida, unha palabra, un rezo, un acougo para a confesión, un sorriso á hora de Misa, un recordo agradecido ós que xa pasaron e un paso decidido dos que de paso estamos.

3. “O Verbo de Deus fíxose carne e habitou entre nós”. Ah, bendito misterio da encarnación do Fillo de Deus, felices nós que recibimos tal visita e se nos entrega tal Luz. Deus, o Innombrable, o Trascendente, o Totalmente Outro, o Señor,... Deus, Deus feito carne, feito home, feito historia, feito paso. Deus feito un coma ti para que ti sexas un coma El. Bendita teofanía, impresionante revelación, incrible acto de amor daquel que nada precisa!! Deus feito coma ti para que ti sexas coma El.

A ti, fillo ou irmán, a ti hoxe tócache recoller este feito e facelo actual. A ti che toca regresar a casa hoxe sabéndote pés de Cristo, sabéndote amado e elevado ó Ceo polo nacemento, vida, paixón, morte e resurrección de tal Deus-home. A ti, cristián ou curioso que viñeches a recibir o goce da contemplación estética e o deleite dos sentidos ante o espectáculo da bela unión da arte ca fe, a ti, que me escoitas, tócache recoller o testigo deste Deus que pasa polo mundo e con El nos invita a camiñar.

Escoita atentamente, recibe a mensaxe, abre oídos e corazón...

4. Teredes que perdoarme este pregón porque eu non pedín facelo e quizás non teña a arte nin a lírica deses pregoeiros máis ou menos profesionais que noutros recunchos da nación se prestan e saben. Eu, coma vós, son tamén aprendiz e camiñante, inda que hoxe me toque por a voz. Que Deus me perdoe e que vós o entendades. Sonvos cousas de obediencia ó Sr. Bispo que mo pediu. Pero unha obediencia tinguida pola confianza, que agradezo pero que me fai tremer pola responsabilidade, e tamén polo humor, como cando un compañeiro, aquí presente, me di: un bo pregón é largo. Algo de caso lle fixen...

5. Pregoarei, pois, e direivos: Cristo está vivo!!

Ese Deus-home que pasou polo mundo facendo o ben, que se fixo home nun lugar concreto e para unhas xentes concretas, que se converteu no pastor do resto de Israel e enviou pastores ós catro confíns do mundo, ese Deus-home de nome Xesús está vivo. En cada sagrario segue a súa luciña acesa e convértese nun punto de atención para a nosa fe e adoración. Xesús, que viviu pobremente, pobremente está nas nosas igrexas. Deus, que plantou a súa tenda no medio do mundo, planta a súa casiña en cada sagrario para que o vaiamos saudar. E ata El mesmo sae para que o comulguemos ou o levemos ata os enfermos e aqueles que xa non se poden acercar á luz e descanso do templo.

Cristo está vivo e non coma calquera de nós que imos vivindo cara a morte. Non. El xa está noutro nivel, noutro chanzo de vida. El xa subiu por riba da morte despois de durmir entre os que moraban na escuridade sepulcral. Cristo vive e ese é o anuncio do anxo da Pascua, esa é a nosa fe que nos estira as ilusións e desexos cara unha eternidade na que poidamos recoñecernos e atoparnos con aqueles ós que nos uniu o amor.

6. Cristo non só está vivo senón que é a vida. E así atopamos nese nazareno sufrinte e resucitado a esperanza e adianto da nosa meta: vivir e vivir por sempre á súa imaxe. Por eso, non deixemos de escoitar como Marta, a irmá de Lázaro, escoitou dos beizos do Mestre: cres isto? Cres en min?

Cres ti, irmán, nese home que carga cos pecados todos do mundo, nese Deus que os purifica? Cres ti nese varón de dores que tantas tallas reproducen sufrindo, nese Deus que se eleva por riba da morte e os seus exércitos? Cres ti nesa resurrección prometida que xa Cristo vivíu e que ó remate desta Semana grande se nos recordará? Podes porte ti ante o sepulcro aberto de Cristo e camiñar seguro polo mundo fiado na súa presencia amiga invisible pero certa? Cres ti nese crucificado que nos invita cargar a cruz porque El xa está co seu ombreiro baixo ela?

7. E chegamos ó remate cando inda apenas empezamos. Cousas da vida e das súas limitacións. Por moito que queiramos non se pode estar na procesión e repicando. Pero o camiño está aí, agarda.

Camiño desta Semana de paixón, morte e resurrección. Semana onde moitos pensarán no descanso e na escapada e pode que se esquezan do que dá descanso interior, calma, ledicia e forzas. Semana de vacacións e tempo libre, si, e por iso semana propicia para o encontro co Deus vivo que, coma nós, naceu, vivíu, comeu, falou, traballou e descansou. Esta é a Semana que nos agarda. Semana desgastada na nosa cidade e que quixera espertar deste desánimo e indiferencia relixiosa. Semana avellentada que non atrae ós mozos. Semana ante a cal un se pregunta se volverá chover o Venres Santo e un ano máis, o cuarto?, non se sairá a procesionar. Semana que empezou preciosa e participada no Domingo de Ramos pero que pode sufrir unha renovada traición se non nos facemos presentes nas celebracións destes días.

Porque o camiño desta Semana é o camiño dun condenado, dun fracasado, dun mestre de boas palabras e accións que sufre escarnio público e público abandono de moitos seguidores. Este é a Semana dos que aclaman primeiro e despois piden a cabeza do aclamado porque non cumpre os seus gustos e espectativas. O camiño destes días é o resumen dos males do mundo e das desfeitas que produce a inxustiza, o pecado, o abandono de Deus, o non porse tranquilamente ante o Pai para dicirlle de verdade: fágase a túa vontade. Como fixo Xesucristo, como fixo María e Xosé, como fixeron os santos...

8. O noso camiñar polas rúas e o noso visitar os templos cercanos ou lonxanos, faranos estar máis preto desde Deus-home sufrinte e glorificado na cruz, máis preto dos que coma El son torturados e abandonamos? Ou quedaremos esperando a que non pase nada, quedaremos calados e indiferentes pensando que o conto non vai connosco? Acordarémonos de santa Bárbara cando trona ou abandonaremos a nosa posición para ver en que acaba este camiñar cara o calvario ca cruz ás costas? Seguiremos vendo pasar a procesión ou meterémonos nela? Deixaremos de desexar vivir para facelo xunto a este Deus vivo de vivos? Veremos a Cristo que resucita e alegres o anunciaremos?

9. Ante o grande crucificado desta igrexa habemos de retomar forzas e ganas para o camiño. Quedan por diante catro xornadas intensas que nos falarán da entrega de Cristo na última cea, do seu lavarlle os pés ós que antes purificara a alma; do seu prendemento pola traición dun dos íntimos e o paso pola prisión, os xuízos e o escarnio público; da súa tortura e camiño cara o calvario, con esa crucifixión que o leva a perdoar e non condenar... Quedan igrexas abertas que visitar e imaxes que nos transmitirán parte do sentimento cristián do autor e daqueles que as encargaron. Quedan sagrarios que esperan a visita e tallas que agardan o momento de iluminar as rúas desta Auria vella. Non faltarán sacerdotes que precisen da nosa axuda nin celebracións que nos chamen a participar dos misterios da morte e resurrección do Señor. Non deixará de haber a posibilidade do encontro reparador do sacramento do perdón nin a ocasión de promover bos desexos e mellores accións. Só hai que querer. E espertar este sentimento durmido de Semana de paixón para poder corear cos anxos e santos a resurrección do Señor o sábado pola noite, na solemne Vixilia Pascual, nai de tódalas vixilias. Só hai que deixarse tocar polas bágoas da boa Naiciña María que acompaña ó seu Fillo en silencio.

Ante o grande crucificado deste retablo habemos de examinar o noso amor a Deus, á Igrexa e ós demais, habemos de dicir nós tamén: creo pero axúdame a crer.

Ante este grande crucifixo do que pende o mellor froito habemos alimentarnos e sabernos vivos, discípulos deste Deus vivo.

martes, 30 de marzo de 2021

San Pedro ad vincula, curiosa devoción en Olás

San Pedro ad vincula, curiosa devoción en Olás

Artículo para una publicación local, hace años

Uno de los peligros actuales es el de quedarse sin memoria y otro es el de refugiarse en el pasado como el mejor de los tiempos. Al final, sabemos que ni uno ni otro ayudan pero también nos damos cuenta de la importancia tan grande de nuestra historia pasada. Saber de dónde venimos nos ayuda a comprender quiénes somos.

Algo así sucede con las representaciones e imágenes religiosas: nacieron para expresar un mensaje pero el paso de los años y la mengua de la memoria las han desvirtuado y ya no nos resultan tan elocuentes.

1. La imagen de San Pedro

Generalmente, suele reconocerse a San Pedro por las llaves que porta en una mano. Las llaves hacen referencia a la autoridad.

En nuestro caso particular, este símbolo se completa con otro: unas cadenas, generalmente rotas. Su significado es el recuerdo de las prisiones del apóstol. Una de ellas ha quedado recogida en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles (prisión en Jerusalén, bajo el mando del rey Herodes) y otra en la tradición (su prisión en la cárcel Mamertina de Roma, bajo imperio de Nerón), antes de su martirio, hacia el año 67 d.C.

La frase latina “ad vincula” significa “en cadenas, encadenado”.

Muchas veces nos encontramos con que la imagen de San Pedro está acompañada de la imagen de San Pablo. Esta tradición histórica ha dado lugar a que también la Iglesia les celebre unidos el día 29 de junio. 

2. El inicio de la devoción

Esta fiesta fue establecida con motivo de la dedicación de la basílica de San Pedro en el Esquilino, lugar donde la tradición afirma que se conservan las cadenas que aprisionaban al apóstol en la cárcel Mamertina.

Gozaron de mucha aceptación en la devoción popular, teniendo en cuenta el recuerdo que podrían suscitar en tantos cristianos que habrían oído hablar o, incluso, conocer personalmente, a Pedro.

Sin embargo, entre los siglos VII y XII se forjó la leyenda que te tales cadenas eran las mismas que habían tenido cautivo al apóstol Pedro en Jerusalén. Y desde entonces se conservó tal creencia.

3. La celebración litúrgica

Anteriormente al Concilio Pastoral Vaticano II (1962-65), se celebraba la fiesta de San Pedro ad vincula el primero de agosto. 

Tal fecha, todavía recordada por algunos vecinos de la parroquia, fue movida al último domingo del mes, por motivo de los fieles que iban a trabajar a Castilla y no podían celebrar a su santo patrón.  

Actualmente, no existe ya tal fiesta. La fiesta grande de San Pedro es el 29 de junio, junto a San Pablo. El día 1 de agosto está dedicado a San Alfonso María de Ligorio, patrono de los moralistas, que nos dejó preciosos escritos sobre la Virgen María. 

4. Una nota curiosa

El 1 de agosto de 1915, siendo párroco de Olás D. Emilio Dapía, se firmaron las Constituciones de una Hermandad de ánimas, poniendo como patrono a San Pedro. Tal Hermandad tenía por finalidad “estrechar los lazos de caridad cristiana entre los hermanos, para mejor honrar a sus gloriosos patronos San Pedro ad vincula y Ánimas del Purgatorio y aliviar con sufragios a estas últimas”.

lunes, 29 de marzo de 2021

​Breve recensión del libro "Más fuertes que el mal".

Breve revensión del libro "Más fuertes que el mal".


Título: Más fuertes que el mal.
Autor: Padre Amorth- Roberto Ítalo Zanini.
Editorial: San Pablo.
Año: 2011.
247 páginas.

En sus páginas veremos cómo la oración sale una y otra vez y cómo es la oración la que libera a tantas personas de la acción ordinaria y extraordinaria del demonio. Sí, ha leído usted bien, del demonio. Las páginas escritas entre este exorcista y este periodista italiano son una muestra actual de cómo el mal cobra siempre nuevas caras aunque los objetivos sean los mismos: la perdición de la persona en la desesperación y la muerte. Pero, sobre todo, es un canto en forma de diálogo, a la esperanza en Dios, a la devoción a la Virgen María y a la oración confiada en los ángeles y santos.

Es una especie de larga conversación en la que las voces de dos amigos hablan y se complementan. Realmente, leemos pero es casi como si se escuchase. El ritmo es ágil, los capítulos son breves y la amplitud de temas tocados es amplia. Las palabras del padre Amorth están en cursiva y todas las demás (el periodista Roberto, las citas, documentos, testimonios...) están en normal. Como dije, una conversación, ya que no se sigue el esquema de preguntas y respuestas sino que es una lectura continua en lo que se alterna es el tipo de letra.

De fondo apreciaremos siempre la lucha entre el bien y el mal, las armas cristianas contra los poderes oscuros y las debidas advertencias. Pero no estamos ante un tratado de teología ni un libro para interesados en la demonología. Más bien, es una especie de compendio sobre la fe en el mundo angélico y sus influencias en la vida cotidiana de muchas personas, sobre todo a través de los maleficios, el recurso a adivinos, las actividades de ciertas sectas y, en definitiva, la acción del mal en el mundo, ese mal (o malo) ante el que pedimos protección siempre que rezamos el Padre Nuestro. 


Ojo, la luz reborda de estas páginas en forma de ánimos para rezar, en el cariño que se nota del Padre Amorth a la Virgen, en el consejo de llevar adelante una vida cristiana seria y confiada, en la machacona advertencia a revestirse de la fe y concretarla en obras buenas, dejando de lado prácticas supersticiosas.

domingo, 28 de marzo de 2021

Luna de parasceve 2021

Luna de parasceve 2021

Plenilunio primero de primavera y Pascua

Parasceve es un término que no creo que sea muy conocido ni extendido, pero que hace referencia a hoy, a este momento, a esta Luna llena preciosa, el primer plenilunio de primavera 2021. Parasceve, aunque tiene más significados, significa preparación, y hace referencia a la cercana Pascua. Como norma general, el domingo tras el primer plenilunio es el de resurrección, es la luminosa fiesta de la Pascua, la celebración central del cristianismo.

Imaxe do solpor visto desde O Cazapedo, Louredo, xunto cunha instantánea onde a Lúa chea asoma tras min e unha tabla onde se colocan as diferentes datas da Pascua, seguindo antigos procedementos matemáticos.

Muchas cuestiones se abren, desde qué significa Pascua a cuándo se celebra, pasando por el por qué hay diferentes fechas para ella. Como muchas de esas preguntas las han reunido en una documentada y fiable página, os extraigo de ella algunas preguntas y respuestas, en orden a: 1. dar a conocer la página consultada y 2. extraer provecho de un buen trabajo de síntesis. Así, pues, os comparto un extracto de los textos que han preparado desde el Consejo Mundial de Iglesias. Al tiempo, coloco recortes de diferentes fuentes, de modo que complementamos lecturas.

Do Catecismo da Igrexa Católica

Reflexiones sobre la naturaleza... de M. Sturm
1. ¿Por qué la celebración de la Pascua no cae cada año en la misma fecha, como es el caso de Navidad, por ejemplo?

De conformidad con el Antiguo Testamento la muerte y la resurrección de Jesús tuvieron lugar aproximadamente en el tiempo de la Pascua judía. Según los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas la última cena de Jesús con sus discípulos fue una cena de Pascua (Pésaj), mientras que, según Juan el Evangelista, Jesús murió el día de la Pascua (Pésaj). En aquella época, la Pascua judía se celebraba, siguiendo las prescripciones bíblicas en "el decimocuarto día del primer mes" (véanse Lv 23:5; Nm 28:16; Jos 5:11). Los meses del calendario judío comenzaban con la luna nueva, por lo que el decimocuarto día correspondía al día de la luna llena. El primer mes, Nisán, era el mes que comenzaba con la luna nueva de primavera. En otras palabras: la Pascua judía se celebraba el día de la primera luna llena después del equinoccio de primavera y por ello era una festividad móvil. Como se deduce de fuentes antiguas, ello tuvo como consecuencia que, desde los primeros tiempos, los cristianos de diferentes regiones celebraban la Pascua en fechas diferentes. Ya a finales del siglo II, algunas iglesias celebraban la Pascua cristiana el mismo día de la Pascua judía, independientemente de si era domingo o no, mientras que otras la celebraban el domingo siguiente. A finales del siglo IV había cuatro métodos diferentes de calcular la fecha de la Pascua cristiana. Ante esta situación, el Concilio de Nicea, en el año 325, buscó una solución unificada que guardaría relación con la fecha de la Pascua judía, como se celebraba en el tiempo de Jesús. Para ello se fijó definitivamente la celebración de la Pascua en una fecha móvil.

2. ¿Cómo se calcula, por consiguiente, la fecha de la Pascua

El Concilio de Nicea estableció, en el año 325, la regla según la cual la Pascua se celebraría el primer domingo tras la luna llena que sigue al equinoccio de primavera (vernal) en el hemisferio Norte.

3. ¿Por qué a pesar de la regla nicena universalmente válida existen dentro del cristianismo fechas diferentes para celebrar la resurrección de Jesucristo?

En primer lugar, cabe destacar que, incluso tras el Concilio de Nicea, continuaron existiendo diferencias respecto de la fecha de la Pascua por el hecho de que el Concilio no dijo nada sobre el método que debería utilizarse para calcular la entrada de la luna llena y del equinoccio vernal. Ahora bien, la verdadera dificultad que plantea actualmente esta situación tiene su origen en el siglo XVI, cuando el Calendario Gregoriano reemplazó al Juliano que se había establecido en el 46 a.C. Llevó cierto tiempo hasta que todos los países adoptaron el nuevo calendario (¡Grecia no lo hizo hasta principios del siglo XX!). Sin embargo, las iglesias ortodoxas aún continúan utilizando el Calendario Juliano para calcular el equinoccio de primavera y la luna llena que lo sigue. De ahí que calculen fechas diferentes. 

Recorte dunha páxina do 'Anuario del Observatorio Astronómino Nacional de Tacubaya', México, 1893. Aí tedes o cálculo matemático da data de Pascua ideado por Gauss.

4. ¿Por qué se decidió reformar el Calendario Gregoriano? ¿Era necesario hacerlo?

La reforma del calendario llevada a cabo por el Papa Gregorio XIII era necesaria porque el Calendario Juliano, hasta entonces en vigor, no era exacto respecto a la realidad astronómica. Es decir, que cuando llegaba el 21 de marzo, según el calendario, el equinoccio vernal astronómico ya había tenido lugar.

5. ¿Se encuentran siempre una y otra fechas distantes dos semanas? 

Epacta católica 2020-2021
No. La separación entre las dos fechas de Pascua es diferente cada año. Puede llegar hasta 5 semanas. Aparte del hecho de que la fecha del equinoccio queda desplazada 13 días, hay que tener en cuenta cuándo comienza la luna llena. Porque si la luna llena tiene lugar dentro de los 13 días entre el equinoccio juliano y el gregoriano, la fecha de la Pascua ortodoxa será más tarde. Además, existe otra dificultad al respecto, dado que, aparte del equinoccio, también el sol y la luna tienen una función que desempeñar. En el Calendario Juliano se calcula la entrada de la luna llena con ayuda del llamado Ciclo Metónico (un ciclo de 19 años, según el cual cada 19 años las fases lunares suceden en la misma fecha). Sin embargo, dado que ese cálculo tampoco es astronómicamente exacto, se producen desfases. Cuando esto se añade a la diferencia entre el equinoccio juliano y el gregoriano, puede dar lugar a una diferencia de hasta cinco semanas entre las fechas de la Pascua ortodoxa y de la Pascua en occidente. Además, la regla nicena tiene una disposición que es muy importante para los ortodoxos. En esa disposición se establece que no se debe celebrar la Pascua "con" (griego: "meta") los judíos. Aunque es verdad que no está completamente claro actualmente para los teólogos que se entendía con esa disposición, el hecho es que la Pascua ortodoxa no debe coincidir con la fecha de la Pascua judía. Si esto sucede, la Pascua se aplaza una semana.

Estas y otras preguntas, puedes consultarlas AQUÍ

 

 

 

Recorte de LA PASCUA DE NUESTRA SALVACIÓN: las tradiciones pascuales de la Biblia, de Raniero Cantalamessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorte de 'Pascua de Cristo, Pascua de los cristianos', de Bernabé Dalmau Ribalta.

viernes, 26 de marzo de 2021

​San Benito do Rabiño 2011

San Benito do Rabiño 2011

Copia dunha crónica esquecida

Un ano máis, don Delmiro, párroco de O Rabiño, convocounos para celebrar esta festa de “san Benito do inverno”. Este ano, aínda que con dificultades pola súa saúde, non deixou de acudir ou buscar un sacerdote que celebrase día tras día as Misas da novena. E non deixou de ter unha freguesa que rezase a novena antes da Eucaristía. Por imposibilidade física e despois dunha recaída forte a semana pasada non puido celebrar el como antes pero iso non foi óbice para que estes días estivese na reitoral parroquial e nos acompañase na oración desde alí. Onte, mesmo concelebrou na Misa maior, aínda que sentado. Ao final da Misa solemne dirixiunos unhas palabras: “Non teñan, non teñamos medo a Cristo, ao Señor, ao Señor dos sacramentos. O martes pasado recibín a extremaunción e xa ven que aquí sigo. Non teñan medo a Cristo.” Un aplauso popular foi a resposta ás súas palabras.

Durante a novena adóitanse celebrar dúas Misas diarias: unha ás oito da mañá e outra ás sete, cambiando o horario se hai algún festivo ou un domingo. Ao termo das Misas de véspera e do día da festa danse a venerar as reliquias do santo abade. O día vinte e un inícianse as Misas ás oito da mañá e celébrase unha cada hora, a menos que se conte cun número alto de fregueses e sacerdotes, pois entón celébrase algunha máis. A Misa solemne adoita celebrarse ás doce e media, precedida por unha procesión ao redor da igrexa. Pola tarde celébrase unha Misa ás cinco, tradicionalmente presidida por don Benito, sacerdote da diocese de Tuy-Vigo.

Tras a Misa solemne vén a mesa do encontro convivial e a comida. Este ano, por causas de saúde evidentes, reduciuse o número de invitados pero contamos coa presenza do párroco a parte da comida e o seu gusto foi poder convocarnos a unha vintena de invitados xa tradicionais este día, entre os que se contaban a maior parte de sacerdotes que celebraron durante a mañá, os Garda Civís que axudan na loxística de aparcadoiro e os laicos que botan unha man para que todo estea no seu sitio e a tempo.

Deprecación que se reza ó final da novena, a un tempo entre o lector e o pobo.

Yo os saludo, oh Benito, fiel discípulo de Cristo; yo os saludo, doctor y predicador de la verdad; yo os saludo, abad de abades, padre y pastor de la grey escogida de los monjes, amparo de la Iglesia y de todo el pueblo cristiano. Tuyo quiero ser para que con tu ayuda sea de Jesús, mi creador y amante Redentor. No permitas que yo sea excluido de tu patrocinio. Ampara a la Sede Apostólica; defiende de sus enemigos visibles e invisibles a nuestra España, y a todos tus devotos que a tus pies está postrados. Pide a Dios por todos para que nos gocemos de tu protección en esta vida y de tu gloriosa compañía en la otra. Amén.


 

miércoles, 24 de marzo de 2021

Homilía 10 de xullo de 2008 sobre san Benito

Homilía que se pronunciou en Allariz durante a novena a san Benito, na Barreira, o xoves, 10 de xullo de 2008

​Víspera de S. Benito

Dinos o inicio da Regla de S. Benito: 1 ESCUCHA, hijo, los preceptos del Maestro, e inclina el oído de tu corazón; recibe con gusto el consejo de un padre piadoso, y cúmplelo verdaderamente. 2 Así volverás por el trabajo de la obediencia, a Aquel de quien te habías alejado por la desidia de la desobediencia. E a primeira lectura de hoxe: pues yo soy Dios y no hombre, yo soy el Santo que vive en ti y no enemigo a la puerta.

Estes días levamos falando da Palabra de Deus, da Eucaristía como encontro con Deus, do domingo e as súas dimensións de día de Cristo, día da Igrexa, día do home e da creación,… Estamos continuamente acercándonos a un punto moi importante na nosa vida cristiá, o máis importante: ¿Quen é Deus? O Señor Xesús dinos que é Pai.

Certo monxe dos primeiros séculos retirouse ó deserto para meditar no Noso Pai, a oración de Xesús. Durante meses estivo lonxe das palabras humanas, dos líos e présas do mundo, concentrándose na Palabra de Deus e deixando que a oración dirixise o seu vivir. Cando regresou xunto ós seus e estes lle preguntaran o froito da súa oración e meditación, contestoulles: Nestes meses non meditei máis alá da palabra Pai.

¡Que fondura atopou este home! Verdadeiramente entrou no misterio de Deus, na alegría do seu encontro. Como lle pasou ó noso santo patrón: na soidade tiña esa experiencia fonda de Deus, do Deus Pai Todopoderoso ó que nós rezamos hoxe. Pero foi un tesouro que non gardou para si senón que o comunicou e viviu xunto a outros monxes.

Anímoos neste momento que deixemos un intre para acercarnos a esta experiencia. Xa estamos celebrando xuntos a mesma Eucaristía, estamos compartindo a palabra de Deus,... pois agora vamos deixar que un pouco da Palabra de Deus se nos converta nunha semente especial: vamos deixar uns momentos en silencio para volver escoitar e poder meditar personalmente o que nos dicía a lectura: son o Santo que vive en ti e non inimigo á porta. E vamos a facelo dende a recomendación de S. Benito: Escoita, fillo, os preceptos do Mestre e inclina o oído do teu corazón.

martes, 23 de marzo de 2021

Homilía sobre san Benito en las Carmelitas Descalzas de Ourense

Homilía sobre san Benito en las Carmelitas Descalzas de Ourense

Julio de 2007

Homilía que se pronunció en el convento ourensano de las Carmelitas Descalzas, sito en Vista Hermosa, en la subida cara los Seminarios. Fue durante la novena a la Virgen del Carmen. El rosario se rezaba media hora antes de la Misa. El día de fiesta, la imagen salía en procesión por un par de calles aledañas al convento. Las hermanas no salían de la clausura.

En la fiesta de S. Benito.

A los pocos días del inicio de esta novena, nos vemos agraciados con la fiesta del santo abad Benito. Aunque tal fecha mueva a mucha gente hacia su santuario y aunque nos parezca que este día puede eclipsar nuestra celebración, para nada se preocupen. Y es que no nos dificulta sino que nos anima. 

En la figura y obras de S. Benito veremos hacerse realidad, de un modo parecido, lo que decimos de María: Virgen y Madre. Porque a poco que nos acerquemos a su biografía lo comprobamos: el joven Benito marchará a una cueva, a Subiaco, para continuar su vida célibe, que en Roma veía peligrar. Aquel hombre escondido, que había dejado atrás familia, estudios y buena vida, no quedará olvidado en medio de la soledad sino que irá recibiendo discípulos, a quienes distribuye y gobierna desde su particular estilo de vida. ¡Y cada vez más gente acudirá junto a nuestro santo! 

¡Admirable curiosidad!... aunque no mucho para un cristiano: ya el señor nos dijera que somos luz y sal. ¿Y dónde se nota mejor la luz si no es en la oscuridad o la sal en una comida sosa? Del mismo modo, en medio de la soledad también serán descubiertos S. Juan Bautista, San Antonio y San Benito (entre otros). Incluso la Virgen María es visitada por el ángel del Señor en un escondido pueblo. 

Puede parecernos que una vida escondida no da frutos abundantes, que algo privado no afecta a la comunidad… Pero, ¡atención!, tal como decimos en el Credo, creemos en la comunión de los santos y ello conlleva que debamos preocuparnos de ser buenos para influir positivamente en el resto de la Iglesia. Por la comunión de los santos todos estamos unidos y nos influimos mutuamente, para bien o para mal. Así que lo privado sí afecta a los demás. 

Volvamos nuestros ojos a María: ella es Madre siendo Virgen. ¿No parece contradictorio? Pues no: ella es Madre de Jesucristo y Madre de todos nosotros. Su mismo Hijo nos la entrega desde la cruz, cuando declara al discípulo amado hijo de María. Allí estábamos toda la Iglesia representados. 

¿Y no estaba nuestro santo abad escondido en una cueva y termina siendo abad de monasterios? ¿No era S. Juan Bautista una voz en el desierto pero tenía seguidores? Efectivamente, para Dios nada hay imposible y, como canta María en el Magnificat, “a los hambrientos colma de bienes y a los ricos los despide vacíos”. 

Hermano, devoto de la Virgen del Carmen, mirándote con sinceridad, ¿crees que el bien que haces se queda en ti, que tus oraciones no tienen poder, que tus pecados sólo te afectan a ti? Pues no: Dios te da, nos da, esa fecundidad cuando le hacemos caso, cuando le decimos, como su Madre Virgen, “hágase tu voluntad”. Recordémoslo: cada cosa que hagamos a uno de nuestros hermanos se la hacemos al mismo Dios. Que estos nos anime a cuidar cada gesto y obra.

Nuestra Señora del Carmen, ayúdanos a vivir esta fecundidad de las buenas obras, por pequeñas que sean.

Recupero nova da homenaxe a don Delmiro en Louredo

Homenaxe a don Delmiro en Louredo 

Outubro de 2009

Recupero dos meus vellos papeis, despois de atopar unha crónica sobre san Benito, a nova desta homenaxe a don Delmiro, que foi o cura de san Xoán de Louredo, anterior a don José Ramón Villar. Copio tal cual, mantendo a redación orixinal. Manteño os dous textos, en galego e castelán, pois así foi presentado para a súa publicación na web do Bispado de Ourense. Adxunto as fotos daquela.


Parroquia de San Juan Bautista de Louredo (Cortegada de Baños).


El pasado sábado 24 de octubre celebramos el 40 aniversario de la regencia de esta parroquia por parte de D. Delmiro González Carpintero. Coincide con el año de sus bodas de oro sacerdotales, celebradas ya en el Seminario Mayor de Ourense.

La ceremonia constaba de dos partes: la santa Misa, presidida por nuestro párroco, acompañado por D. Antonio García y D. Antonio Meleiro; y la cena, en la restaurada escuela del pueblo.

Al final de la Misa, dos recuerdos cargados de emoción: una placa conmemorativa de la fecha y una fotografía que mostraba a nuestro párroco junto a sus compañeros en el año 1959, año de su ordenación sacerdotal. Sin duda, este regalo acaparó buena parte de su atención y le emocionó visiblemente.

Actualmente, sabemos de la delicada salud de D. Delmiro, de ahí nuestra alegría por haber podido celebrar con él esta efemérides, aunque no todos los que quisieron pudieron estar.++++VERSIÓN GALEGA++++Parroquia de San Xoán Bautista de Louredo (Cortegada de Baños).


O pasado sábado 24 de outubro celebramos o 40 aniversario da rexencia desta parroquia por parte de D. Delmiro González Carpintero. Coincide co ano das súas vodas de ouro sacerdotais, celebradas xa no Seminario Maior de Ourense.

A cerimonia constaba de dous partes: a santa Misa, presidida polo noso párroco, acompañado por D. Antonio García e D. Antonio Meleiro; e a cea, na restaurada escola do pobo.

Ó final da Misa, dous recordos cargados de emoción: unha placa conmemorativa da data e unha fotografía que mostraba ó noso párroco xunto ós seus compañeiros no ano 1959, ano da súa ordenación sacerdotal. Sen dúbida, este agasallo acaparou boa parte da súa atención e emocionouno visiblemente.

Actualmente, sabemos da delicada saúde de D. Delmiro, de aí a nosa alegría por poder celebrar con el estas efemérides, aínda que non todos os que quixeron puideron estar.

domingo, 21 de marzo de 2021

San Benito do inverno 2021, O Rabiño IX

San Benito do inverno 2021, O Rabiño IX

Chegamos ó fin destas entregas sinxelas sobre historia e historias relacionadas co san Benito do Rabiño. Nunha especie de novenario paralelo, fun pousando lecturas, fotografías e recordos que non só pretendían gardar parte da historia, poñernos ó día e compartir algo da nosa memoria popular, senón animar a que a xente se anime a compartir o que recorda e as fotos que garda. Non o conseguín, pois non houbo comentarios a estas publicacións, nin xente interesada en aportar do seu para polo por aquí para todos. De todas, queda a experiencia de investigación e publicación.

Fachada fotografa no san Benito do verán de 2006

Paulo VI, 'Mysterii Paschalis'
Dicimos pola zona que o cuco vén e marcha co san Benito. Esto refírese ás dúas festas do santo abade: 21 de marzo e 11 de xullo, festas que se manteñen a nivel popular en bastantes parroquias, pero que non están reflexadas no calendario litúrxico actual da Igrexa católica. O 21 de marzo quedou a celebración restrinxida ós benedictinos e a do 11 de xullo é a proposta para a Igrexa universal, co grado de memoria. O 1 de xaneiro de 1970 entrou en vigor o calendario renovado, que acollía cambios que se pedían dende o Vaticano II, pero que xa coñecía petición de reforma dende mediados do s. XVIII. Sabías que a festa de san Benito do 21 de marzo xa a quería cambiar de data Benedicto XIV? E non era a única. Alomenos, era o que tiña en mente a comisión deste papa para renovar o rezo da época. Con Pablo VI xa se fai realidade. De fondo estaban moitos desexos, como o de eliminar os santos que non tivesen fundamento histórico, elexir de tódolos continentes, trasladar aqueles que entrasen en confrontación na mesma data ou que desfigurasen a importancia dos tempos litúrxicos...

Durante a comuñón, o 11 de xullo de 2006
 

Sabías que na segunda edición da súa novena xa se contemplan ambas datas? É costume que se continúa a día de hoxe. A data do 21 fai referencia á da súa morte, que a Igrexa denomina dies natalis, día do nacemento ó Ceo. A data do 11 faría referencia ó seu nacemento terrenal. Así que hoxe no Rabiño e noutras parroquias van celebrar o día de san Benito, pero é unha festa que a nivel xeral, desapareceu.

Del artículo 'La renovación del Año Litúrgico y del Calendario Romano tras el Concilio Vaticano II (y II)', de José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena.

O cambio de festas de santos descolocou parte do rico patrimonio de refráns. Esto remárcano varios autores e ata mo comentara Pemán, si, o do tempo, con quen tiven a sorte de coincidir unha tarde nos estudios da TVG. A el gústalle moito recoller ditos sobre o tempo e dicíame que a reforma do calendario eclesíastico deixara moitos deles sen sentido. Eu párome a pensar un pouco e creo que esto podía ser motivo para que os creativos saquen novos ditos, verdade?

Nos nosos pobos non desapareceu o dito que relaciona cuco e san Benito. Xunto neste recortes algunhas liñas do artigo 'Calendario y refranero, Consideraciones acerca de algunas fechas del calendario en relación con el refranero español y francés', de Jesús Cantera Ortiz de Urbin.

As dúas festas do abade corresponderían ca chegada do cuco, que é ben difícil de ver, pero que o escoitamos perfectamente, e ca súa marcha, ou, alomenos, o calar do seu canto, co cal se volve doblemente difícil de localizar o paxaro. Que se escoite o cuco é mostra, tamén, de que chegou a primavera. O cal nos leva a pensar algo curioso: por que lle dicimos san Benito do inverno cando parecería mellor que é o san Benito da primavera? Ben, os días inda son fríos e poden vin con chuvia ou xeadas, cousa que hoxe non se cumple, pois loce o sol, inda que o vento é frío.

Sabes que outro paxaro se relaciona con san Benito? O corvo! Se vas polo Rabiño, fíxate en calquera das dúas imaxes que primeiro se ven do patrono. A primeira, pequena, de pedra, xa a tes conforme enfilas cara a porta maior. A segunda, poderosa e chamativa, está no centro do retablo maior. Nas dúas, como en outras moitas representacións del, está presente un corvo, ós seus pés, cun pan no bico. Corresponde a un episodio da súa biografía, escrita polo papa Gregorio o Grande, en que ó abade danlle un pan envenenado. El, sen inmutarse, ordénalle a un corvo que sempre comía da súa man, que leve lonxe o pan e o tire onde ninguén o poida coller. O paxaro tarda ben en cumprir a orde, pero regresa da misión e recibe o alimento que acostumaba, da man do santo.

Vexamos o relato, nesta tradución actual da irmá Ana María Santángelo.

VIII. El pan envenenado arrojado lejos por un cuervo 

GREGORIO: Toda aquella región ardía ya a lo largo y a lo ancho en el amor del Señor Dios Jesucristo, y muchos abandonaron la vida del mundo, sometiendo la altivez de su corazón al yugo suave del Redentor (cf. Mt 11, 30). Pero como es costumbre de los malos envidiar en los demás el bien de la virtud que ellos no se animan a desear, el presbítero de la iglesia vecina, llamado Florencio, y que era el abuelo de nuestro subdiácono Florencio, incitado por la malicia del antiguo enemigo, empezó a sentir celos del hombre santo, a difamar sus costumbres y a apartar de su trato a cuantos le era posible. 

2. Mas al ver que ya no podía impedir sus progresos y que la fama de su vida seguía creciendo, y que además por el prestigio de su reputación muchos se sentían atraídos de continuo hacia una vida mejor, abrasado cada vez más por la llama de la envidia, empeoraba cada día, porque pretendía tener la fama de virtud de Benito, sin querer llevar su vida laudable.Obcecado por las tinieblas de la envidia, llegó al punto de enviar al servidor del Señor omnipotente un pan envenenado como si fuera pan bendito. El hombre de Dios lo aceptó con acción de gracias, aunque no se le ocultó el mal escondido en el pan. 

3. A la hora de la comida solía llegar un cuervo de la selva vecina, para recibir el pan de su mano. Cuando el cuervo llegó como de costumbre, el hombre de Dios le echó el pan que el presbítero le había enviado, y le ordenó: “En el nombre del Señor Jesucristo, toma este pan y arrójalo a un lugar donde nadie pueda encontrarlo”. Entonces el cuervo, abriendo el pico y extendiendo las alas, empezó a revolotear y a graznar alrededor del pan, como si dijera a las claras que sí quería obedecer, pero no podía cumplir lo mandado. Mas el hombre de Dios le ordenaba una y otra vez: “Llévalo, llévalo tranquilo, y arrójalo donde nadie pueda encontrarlo”. Tras larga vacilación, al fin el cuervo lo agarró con el pico, lo levantó y desapareció. Transcurrido un intervalo de tres horas, y después de haber arrojado el pan, volvió y recibió de manos del hombre de Dios la ración acostumbrada (cf. 1 R 17, 4ss).

Oración que reza todo o pobo durante a novena
Lendo a vida e feitos del, chama a atención a caridade ca que trata a todos, mentres que na mentalidade popular da zona transmitiuse unha imaxe de seriedade e temor. Por exemplo, cóntase a historia dun fiel que lle ofreceu unha cantidade de cartos se lle curaba certo mal. Foi á Misa, confesou, comulgou e ofreceu un exvoto. Ó día seguinte, xa en casa, deuse conta que o mal que tiña na pel desaparecera. Outro que viu tal milagre díxolle que ben milagreiro era o san Benito, ó cal lle respostou o agraciado que fora porque lle dera aqueles cartos ó santo. Seica ó día seguinte tiña os cartos baixo a almofada e o mal volvéralle á pel.

As festas foron cambiando e xa non son como eran, máis nestes tempos onde hai que curarse tanto en saúde. Unha experiencia bonita que moitos recordamos de cando estaba don Delmiro (+ 2011) é a comida que organizaba na rectoral

Asun Estévez no san Benito do inverno 2009
 Canto lle hai que agradecer ás cociñeiras daqueles días. En dúas longas mesas dispúñanse os señores curas que viñeran celebrar Misa e confesión, o sacristán, autoridades civís, xente que axudara durante a novena, amigos e ata a Garda Civil, que montaba un dispositivo de axuda para controlar o tráfico durante a mañá de festa. Un ano ata recordo que viñeran comer os dunha banda de música, de Celanova, quizás? Da mesa eucarística pasabamos á mesa convivial na que non había sitios reservados e a festa adquiría un forte tono familiar. Un ano tamén tivemos declamación poética, a cargo da poetisa Asun Estévez, que viñera dende Bueu.

Repasamos a memoria destes días e podiamos dicir que coñecemos algo máis, pero que queda bastante inda por compartir. Algunhas ideas que me quedan e que vos paso, por aquelo de se hai quen se anime a investigalas, son: repaso á iconografía en pedra da igrexa e o humilladoiro, vistazo en detalle ás campás, descubrir que hai gravado nas pedras exteriores do humilladoiro, saber a historia do relicario de san Benito, tirar cara Soutelo e recoller fotos e memorias sobre os muíños e o curioso cruceiro,... 

Relicario fotografado polas dúas caras en 2011. Exposto durante o san Benito do verán do 2006

viernes, 19 de marzo de 2021

Recupero una crónica de 2007 sobre san Benito do Rabiño

Recupero una crónica de 2007 sobre san Benito do Rabiño

Repasando "viejos" escritos, me encuentro con una breve crónica de la fiesta de san Benito do inverno. No estoy seguro, pero podría ser una crónica que realicé para la página web del obispado de Ourense y, lo que sí es seguro, es que la publiqué en un blog que me acompañó varios años y del que seleccioné algunas entradas, antes de borrarlo. Como pequeño documento que es, lo comparto con todo cariño con vosotros. Lleva fecha del jueves 22 de marzo de 2007.


La devoción popular marca como día de fiesta la jornada de ayer. Como es tradicional, multitudes acudieron a diversos templos dedicados a San Benito, con la climatología adversa en forma de frío. Uno de los más visitados fue el de San Benito do Rabiño, situado en el ayuntamiento de Cortegada de Baños. "Rabiño" es una palabra contracta que proviene del latín y viene a traducirse como "de la ribera del Miño", pues el río está cerca de la población.

Epacta 2007


El pueblo denomina a esta fiesta “a do inverno” (San Benito del invierno), contraponiéndola al 11 de julio, “a do verán” ("la del verano"). Pero ello no quita que el número de personas sea bajo, a pesar de ser un día laboral. Bien es verdad que la fiesta no reviste el mismo colorido ni organización, siendo la del verano mayor en puestos de productos y tenderetes, no tanto así en solemnidad.


Desde primera hora de la mañana se abre el templo parroquial para la celebración eucarística, el sacramento de la confesión y la oración personal ante la talla de madera del santo, en cuyo manto negro siguen colgando ex votos, fotografías,… Esta imagen (hay otra preciosa en el retablo mayor) es la que saldrá en procesión antes de la Misa solemne, celebrada a las doce y media y presidida este año por Don Camilo Rey Rodríguez, párroco de Padrenda, concelebrada por el Sr. Arcipreste.


Tras la Misa, la mesa compartida entre sacerdotes y amigos. Y los que no lo son, son ya conocidos, pues muchos repiten de año en año, aunque en el verano la congregación es mayor.

Comedor da rectoral de san Benito, 21 de marzo de 2009
 

Foguetes no san Benito do inverno de 2011

 

Por la tarde, debido al número de devotos que todavía acuden, se celebran dos misas, a las 17 y 18 horas, respectivamente. También son las mejores horas para poder aparcar. Por la mañana la cosa es un tanto difícil... aviso.


La fama de este San Benito “milagreiro” está en curaciones de enfermedades de la piel, de las “espullas” y hasta de algún papiloma (lo cual llevó a la erección de un templo cerca de Madrid como agradecimiento).